Personale

RosGyn

Lise Schleiss

Speciallæge i kvindesygdomme

Lise Schleiss


Jeg er uddannet læge i 1995 og speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2006. 1. marts 2016 har jeg overtaget klinikken fra Lars Kambjerre. Jeg har tidligere arbejdet som overlæge på flere af de gynækologiske afdelinger på Sjælland og har derigennem et stort netværk. Jeg  er bredt uddannet indenfor specialet og har derudover beskæftiget mig med behandling af vandladningsproblemer og nedsynkning.

Karina

 

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent i 2000 og har været i klinikken siden 1/9-2018. Jeg har 9 års erfaring fra Gynækologisk afdeling på Herlev Hospital samt 5 års erfaring fra gynækologisk praksis.

 

Du vil møde mig, når du ringer og bestiller tid, kommer i klinikken, samt ved undersøgelser og kontroller.

Rie

 

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2010 og har en bred erfaring bl.a. fra Gynækologisk afdeling og Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. Jeg kommer fra en stilling som teamleder i hjemmeplejen i Odsherred Kommune og har været i klinikken siden 1/5-20.


Du vil møde mig til konsultationerne.RosGyn, Algade 42. 1., 4000 Roskilde. Tlf: 46 36 15 85